Návrh rozpočtu na rok 2020

Záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Skalka k zemědělským účelům

Program rozvoje obce Skalka 2019 - 2024

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za odpad

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

OZV obce Skalka č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV obce Skalka č. 1/2019 o místnim poplatku ze psů

Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Skalka k zemědělským účelům

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Rozpočtové opratření č. 4/2019

Poskytnuté informace 1/2019

Seznam pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova s neznámými vlastníky k 1.8.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Závěrečný účet obce Skalka za rok 2018

Hasičský záchranný sbor
http://krizport.firebrno.cz/ https://paleni.izscr.cz/ http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi

Veřejná vyhláška - povinnost vlastníka lesa

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

Schválený rozpočet na rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Směrnice pro nakládání s osobními údaji č. 2/2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Směrnice pro práci s osobními údaji č. 1/2018

Informace o přístupu k osobním údajům

19) Pověřenec GDPR

Výroční zpráva za rok 2017

Poskytnuté informace 4/2017

Strategie obce Skalka na roky 2017-2023

Poskytnuté informace 3/2017

Poskytnuté informace 2/2017

Poskytnuté informace 1/2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí mikroregionu Podchřibí

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Skalka

Výroční zpráva za rok 2016

Změna č. 1 ÚP Skalka - právní stav

Změna č. 1 ÚP Skalka - vydaná s nabytím účinnosti

Výroční zpráva za rok 2015

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce.

Výroční zpráva za rok 2014

Svazek obcí mikroregionu Podchřibí