Oznámení o svolání okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrslů

Policie České republiky - Upozornění

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka

Návrh na závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2019

Kauza štěrkopísky

Regiony sobě

Závěrečný účet obce Skalka za rok 2019

Zpráva auditora DSO Severovýchod -2019

Závěrečný účet DSO SV 2019 - návrh

Finanční úřad - Daň z nemovitosti

Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy

Charita Kyjov

Omezení činnosti Městského úřadu Kyjov

Zápis dětí do 1. třídy

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Aktualizace dat poskytovatelů zdravotnických služeb v JmK

Komunální odpad - upozornění

Městský úřad Kyjov - omezení činnosti

Nemocnice Kyjov

Nařízení - roušky

Poplašné zprávy

Stanovisko MV - prokazování totožnosti

Nařízení o regulaci řízení a organizace dopravy

Obecní úřad Skalka - oznámení

Rozpočet na rok 2020

Přijetí krizového opatření

Nouzový stav

Mimořádné opatření

Oznámení o mimořádných opatřeních

Záměr na prodej pozemku parc.č. 1754/2 ve vlastnictví obce Skalka

Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022

Návrh rozpočtu na rok 2020

Záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Skalka k zemědělským účelům

Program rozvoje obce Skalka 2019 - 2024

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za odpad

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

OZV obce Skalka č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV obce Skalka č. 1/2019 o místnim poplatku ze psů

Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Skalka k zemědělským účelům

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Rozpočtové opratření č. 4/2019

Poskytnuté informace 1/2019

Seznam pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova s neznámými vlastníky k 1.8.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Hasičský záchranný sbor
http://krizport.firebrno.cz/ https://paleni.izscr.cz/ http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi

Veřejná vyhláška - povinnost vlastníka lesa

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

Schválený rozpočet na rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Rozpočtové provizorium na rok 2019

Směrnice pro nakládání s osobními údaji č. 2/2018

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018

Směrnice pro práci s osobními údaji č. 1/2018

Informace o přístupu k osobním údajům

19) Pověřenec GDPR

Výroční zpráva za rok 2017

Poskytnuté informace 4/2017

Strategie obce Skalka na roky 2017-2023

Poskytnuté informace 3/2017

Poskytnuté informace 2/2017

Poskytnuté informace 1/2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí mikroregionu Podchřibí

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Skalka

Výroční zpráva za rok 2016

Změna č. 1 ÚP Skalka - právní stav

Změna č. 1 ÚP Skalka - vydaná s nabytím účinnosti

Výroční zpráva za rok 2015

OZV č. 1/2016 o nočním klidu

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce.

Výroční zpráva za rok 2014

Svazek obcí mikroregionu Podchřibí