Rozdíly příznaků mezi COVID-19 a chřipkou

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-19.pdf 885.7 Kb

DESATERO - doporučený postup pro COVID-19 pozitivní

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-doporuceny-postup-pro-covid-19-pozitivni.pdf 383.6 Kb

Upozornění České pošty

Vážení spoluobčané,

Česká pošta Vás v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá o důsledné dodržování Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro všechny občany, jakož i podmínek karantény stanovených pro jednotlivce.

Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosím používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní kontakt dodržováním potřebného odstupu. V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem.

Děkujeme za pochopení, Vaše Česká pošta

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Policie České republiky - Upozornění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kauza štěrkopísky
Regiony sobě
Závěrečný účet obce Skalka za rok 2019
Zpráva auditora DSO Severovýchod -2019
Závěrečný účet DSO SV 2019 - návrh
Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy
Finanční úřad - Daň z nemovitosti
Charita Kyjov
Omezení činnosti Městského úřadu Kyjov
Zápis dětí do 1. třídy
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Aktualizace dat poskytovatelů zdravotnických služeb v JmK
Komunální odpad - upozornění
Městský úřad Kyjov - omezení činnosti
Nemocnice Kyjov
Nařízení - roušky
Poplašné zprávy
Stanovisko MV - prokazování totožnosti
Nařízení o regulaci řízení a organizace dopravy
Obecní úřad Skalka - oznámení
Rozpočet na rok 2020
Přijetí krizového opatření
Nouzový stav
Mimořádné opatření
Oznámení o mimořádných opatřeních
Záměr na prodej pozemku parc.č. 1754/2 ve vlastnictví obce Skalka
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022
Návrh rozpočtu na rok 2020
Program rozvoje obce Skalka 2019 - 2024
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za odpad
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV obce Skalka č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV obce Skalka č. 1/2019 o místnim poplatku ze psů
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Skalka k zemědělským účelům
Rozpočtové provizorium na rok 2020
Rozpočtové opratření č. 4/2019
Poskytnuté informace 1/2019
Seznam pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova s neznámými vlastníky k 1.8.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Hasičský záchranný sbor
http://krizport.firebrno.cz/ https://paleni.izscr.cz/ http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi
Veřejná vyhláška - povinnost vlastníka lesa
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
Schválený rozpočet na rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Směrnice pro nakládání s osobními údaji č. 2/2018
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Směrnice pro práci s osobními údaji č. 1/2018
Informace o přístupu k osobním údajům
19) Pověřenec GDPR
Výroční zpráva za rok 2017
Poskytnuté informace 4/2017
Strategie obce Skalka na roky 2017-2023
Poskytnuté informace 3/2017
Poskytnuté informace 2/2017
Poskytnuté informace 1/2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí mikroregionu Podchřibí
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Skalka
Výroční zpráva za rok 2016
Změna č. 1 ÚP Skalka - právní stav
Změna č. 1 ÚP Skalka - vydaná s nabytím účinnosti
Výroční zpráva za rok 2015
OZV č. 1/2016 o nočním klidu

Spuštěn nový vzhled internetových stránek obce.

Výroční zpráva za rok 2014
Svazek obcí mikroregionu Podchřibí