Drahy

Drahy

Významnou součástí vinařských obcí jsou vinné sklepy a lisovny. Ve Skalce jsou situovány v terenním úvozu podél .cesty v části obce Drahy. Je zde 35 objektů. Řada z nich je dnes architektonicky cenná.