Historie
MALÉ SAKRÁLNÍ STAVBY MIKROREGIONU PODCHŘIBÍ


V katastru obcí Mikroregionu Podchřibí se nachází řada malých sakrálních staveb, které jsou připomínkou dob minulých. Mnohé se působením vnějších vlivů postupně rozpadají. Byly ošetřeny podle nejlepšího vědomí občanů, většinou však neodborným, a často i nevhodným způsobem. Proto se obce mikroregionu dohodly na vytvoření projektu Obnova malých sakrálních staveb a v rámci programu LEADER +, který je spolufinancován Evropskou unií, zrekonstruovat v každé ze šesti členských obcí jednu malou sakrální stavbu, a tak přispět ke zvýšení kulturnosti životního prostředí obyvatel i návštěvníků Mikroregionu Podchřibí.
Následující, až neuvěřitelně bohatý výčet malých sakrálních staveb Mikroregionu Podchřibí je dokladem obrovského dědictví, které musíme společným úsilím zachovat pro další generace.
V Mikroregionu Podchřibí je v přírodě rozmístěno 32 křížů a 5 soch sakrálního charakteru.    


JEŽOV
Kristus na kříži na návsi je pseudobarokní architekturou. Na bohatě členěném stupňovitém plintu ve sloupovitém tvaru se zrcadlovými plochami a dekory nese nápis „Z nákladu obce 1879“.
Sochy před kostelem:
Svatá Anna (vlevo) s textem „ Svatá Anno Oroduj za nás“ věnovali manželé Štěpán a Kateřina Hlaváčovi v upomínku na syna vojína Cyrila L. P. 1917.
Svatý Josef (vpravo) s nápisem „Svatý Josefe Oroduj za nás“, nákladem Josefa Šupala a jeho rodiny L. P. 1907.
Kříž na hřbitově s textem „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne i kdyby umřel živ bude; a nikdo kdo žije a věří ve mne neumře na věky, Jan 11. 25-26“.
Bílý kříž stojí jižně od Ježova a je nejstarší malou sakrální stavbou v katastru obce. Byl darován mlynářem Heršem a jeho manželkou v roce 1836. Při budování cesty ke kravínu byl přemístěn z pravé strany silnice na levou.
Šimečkův pískovcový kříž u silnice směrem na Žádovice s vyobrazením svaté rodiny, sv. Anny, sv. Františka a sv. Josefa: “Ku cti a slávě boží věnovali manželé Josef a Františka Šimečkovi, pro lásku svých zemřelých dítek L. P. 1912, opravila vnučka Zapletalová L. P. 1990“.
Kříž atypického válcovitého tvaru směrem k Žeravicím byl také přemístěn z původního místa asi o 50 metrů a v současné době je již bez nápisů.
       


KELČANY
Litinový kříž s korpusem Ježíše Krista na kamenném jednoduše členěném plintu u silnice směrem na Vlkoš za statkem je bez nápisu.
Kříž z dubového dřeva z roku 1910 umístěný na zdi kaple je 5,5 m vysoký, bohatě zdobený lidovou polychromovou řezbou a doplněný plechovými malovanými korpusy Ježíše Krista a kohoutem.
Ingrův kříž při výjezdu z obce směrem na Kyjov: „Tak bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného vydal za nás. Věnovala rodina Václava Ingra č. 9 v Kelčanech 1942“.
Kříž u Kelčanských búd s textem “Já jsem pravda, cesta a život. Věnovala rodina Šimíkova z Kelčan č. 12, L. P. 1939“.
Dřevěný kříž v lesíku Chrást stojí obklopen třemi památnými lípami na původním místě. Jedná se o kopii kříže, která byla instalována v roce 2003. Originál je umístěn na fasádě kaple uprostřed obce.
Pískovcový kříž na hřbitově s nápisem: „Ke cti a chvále Boží věnovali této svatý kříž manželé Josef a Anna Ondrůškovi č.10 z Kelčan L. P. 1899“.
Obrázek Svatého Gottharda se stříškou u hlavní silnice směrem na Kyjov při odbočce ke hřbitovu. V rámu obrázku je vydlabáno „Svatý Gottharde, oroduj za nás“.


LABUTY
Litinový kříž s korpusem J. Krista na kamenném, bohatě členěném, stupňovitém plintu je pseudobarokní architekturou. Nachází se vlevo u silnice ze Skalky, ve střední části je vysekán nápis “Tento kříž je z nákladu obce Labut 1860“.
Pískovcový kříž před obecním úřadem. “Školáku zde málo stůj, rány moje rozvazuj, rány moje kynou, léta tvoje hynou, přijde smrt, soud tobě nastane, kam se duše tvoje dostane? Ku cti a chvále Boží věnují tento kříž manželé Kašpar a Kateřina Slabákovi a jejich syn Kašpar L. P. 1905“.
Pískovcový kříž v parčíku na návsi obce s kovovým korpusem Krista nese nápis „Ke cti a chvále Boží postavili tento kříž DOBRODINCI OBCE LABUŤĚ L. P. 1904“.
Litinový kříž na hranici katastru Labut a Skalky. „Nákladem obce Labuť L. P. 1905“.


SKALKA
Tři malé sakrální stavby před obecním úřadem:
Litinový kříž s korpusem Ježíše Krista stojí na kamenném podstavci uprostřed, nese text „Z nákladu obce Skalky r. 1862“.
Pískovcové sochy Sedmibolestné Panny Marie (vpravo) a Svatého Jana Nepomuckého (vlevo) věnovali manželé Heršovi roku 1889.
Hlaváčův pískovcový kříž v dolní části obce má na čelní straně vyobrazenu svatou rodinu, vlevo pak sv. Aloise a vpravo sv. Antonína, byl pořízen „Františkem a Antonií Hlaváčovými a občany Skalky L. P. 1907“.
Sukopův kříž u silnice do Skalky: “Člověče zde málo stůj, rány moje rozvazuj, rány moje kynou, léta tvoje hynou, přijde smrt, soud tobě nastane, kam se duše tvoje dostane? Ku cti a chvále Boží věnovali Josef a Anna Sukopovi a jejich dítky ze Skalky L. P. 1907“.VŘESOVICE
Litinový kříž na Velké Palatě je kombinací kamenného plintu zakončeného stylizovanou hlavicí s litinovým korpusem Ježíše Krista. Jedná se o pseudobarokní stavbu umístěnou na křižovatce nad obcí směrem na Osvětimany a Koryčany, s předpokládanou dobou zhotovení kolem roku 1860.
Kamenná poklona na Velké Palatě z roku 1866 je památkou hromadného hrobu při choleře
Kamenný kříž v parčíku před obecním úřadem nese nápis „Od obce a dobrodinců
L. P. 1913“.
Kříž na hřbitově stál původně v Podhoří před domem č. p. 210. Na plintu je vysekán text „Tento mě sílí, já ho slavím, kdo věří v něj a podle něho živ jest, spasen bude. Ke cti a slávě boží věnoval Eusebius Pokorný L. P. 1925“.
Litinový kříž v dolní ulici Pod Horkama s bohatě zdobeným plintem a nápisem “LÉTA PÁNĚ 1854“.
Dřevěný kříž s korpusem Krista v Podhoří.
Litinový kříž s bohatým zdobením na kamenném plintu ve Lněníkách.
Malá dřevěná sakrální stavba umístěná na Pasekách.
Dřevěná stavba s obrazem Cyrila a Metoděje v Kobylích Dolech byla nahrazena korpusem Krista na dřevěném kříži.ŽÁDOVICE
Kříž z roku 1905 (u zastávky) je kombinací několika různých historických slohů. Litinový korpus Ježíše Krista na kříži stojí na velmi bohatě členěném plintu se zrcadlovými reliéfními dekory a figurálními motivy světců ve výklencích ve střední části. Na zadní straně je nápis „Člověče zde málo stůj, rány moje rozvažuj, rány moje kynou, léta tvoje minou, přijde smrt a soud tobě nastane, kam se duše tvoje dostane? Z nákladů obce 1905“. U tohoto kříže se zastavovaly k poslednímu rozloučení pohřební průvody.
Pískovcový kříž u bývalého Otrubova mlýna s nápisem “V tomto znamení zvítězíš, na památku prvých kněžských prvotin 12/VII 1936“. Kříž byl postaven na počest pátera Jana Daněčka, vysvěceného na kněze 12. 7. 1936.
Socha Jana Nepomuckého byla vybudována jako ochrana před povodní a umístěna na kopci mezi Žádovicemi a Ježovem a obrácena tváří k Žádovicím. V roce 1927 ji poškodil blesk. Socha byla opravena a postavena tváří k silnici. V roce 1996 byla socha přestěhována před nový kostel Jana Nepomuckého. Na plintu sochy je vysekáno „Svatý Jene Nepomucký oroduj za nás“.
Litinový kříž před kostelem stál původně společně se sochou Jana Nepomuckého v místě nazývaném „U Svatého Jána“. Stejně jako sochu jej vybudovali z vlastních prostředků místní občané. Pod litinovým křížem je text „Dokonáno jest“ a na kamenném plintu nápis „Tento kříž jest z nákladů obce 1859“.
Litinový kříž bez nápisu zůstal osamocen mezi vzrostlými kaštany „U Svatého Jána“ u silnice směrem na Ježov.