Úřední deska
Zvěřinové hody 2024 Ježov
Nedělní čepování piva na Výletišti

Obec Skalka Vás zve v neděli 16.6.2024 od 14.00h do 19.00h na čepované pivo a limo na Výlletišti


Drůbežárna Prace
Veřejná vyhláška
Brigádník na sečení trávy
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Oznámení o době a místu konání voleb
Myslivecký spolek Vlast Ježov
Návrh závěrečného účtu za rok 2023- DSO Severovýchod
Drůbežárna Prace
VaK, a. s. Hodonín - Cenové oznámení od 1. 1. 2024
Oznámení o majetkoprávním záměru obce Labuty
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Muzeum Vřesovice
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2022
Zelenina JUVITA
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Stanovisko MV - prokazování totožnosti
Obecní úřad Skalka - oznámení
Program rozvoje obce Skalka 2019 - 2024
OZV obce Skalka č. 1/2019 o místnim poplatku ze psů
Seznam pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova s neznámými vlastníky k 1.8.2019
Hasičský záchranný sbor

http://krizport.firebrno.cz/

https://paleni.izscr.cz/

http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Strategie obce Skalka na roky 2017-2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí mikroregionu Podchřibí
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Skalka
Změna č. 1 ÚP Skalka - právní stav
Změna č. 1 ÚP Skalka - vydaná s nabytím účinnosti
Úřední deska - archiv změn