Úřední deska
Pozemky Dubňany
Obec Ježov - zábava 1.6.2024
Pozvánka na zasedání ZO dne 28. 5. 2024
Oznámení o době a místu konání voleb
Návrh opatření obecné povahy - pajasan žláznatý
MDD ve Skalce
Šmoulí den - Vřesovice
Veřejná vyhláška FÚ
Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023
Grantový program Malé věci kolem nás

Skupiny, ale i jednotlivci mohou žádat o podporu malých projektů a získat na realizaci finanční částku 10 000,-Kč.
Odkaz s pravidly najdete zde: : https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/maleveci8Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Myslivecký spolek Vlast Ježov
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
Ježovské slavnosti
Návrh závěrečného účtu za rok 2023- DSO Severovýchod
Drůbežárna Prace
VaK, a. s. Hodonín - Cenové oznámení od 1. 1. 2024
Oznámení o majetkoprávním záměru obce Labuty
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů
Muzeum Vřesovice
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2022
Zelenina JUVITA
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Stanovisko MV - prokazování totožnosti
Obecní úřad Skalka - oznámení
Program rozvoje obce Skalka 2019 - 2024
OZV obce Skalka č. 1/2019 o místnim poplatku ze psů
Seznam pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova s neznámými vlastníky k 1.8.2019
Hasičský záchranný sbor

http://krizport.firebrno.cz/

https://paleni.izscr.cz/

http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Strategie obce Skalka na roky 2017-2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí mikroregionu Podchřibí
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Skalka
Změna č. 1 ÚP Skalka - právní stav
Změna č. 1 ÚP Skalka - vydaná s nabytím účinnosti
Úřední deska - archiv změn