Úřední deska
Zelené pivo - kemp Ježov
Velikonoce na Skaláku
Velikonoce - OZDRAVOVNA U SIROTKŮ
Předvelikonoční posezení v místní knihovně
Zápis do 1.třídy
Miniškolička
Jaro na talíři
Košt vín Ježov
Charita Kyjov - pracovní místo pečovatelky
Sdružení kominíků a topenářů
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2022
Zelenina JUVITA
Sadbové brambory
Burza krojů
Výroční zpráva za rok 2022
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025 - Mikroregion Podchřibí
Rozpočet na rok 2023 - Mikroregion Podchřibí
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška
Kurzy pro domácí pečující
Kurzy pro domácí pečující
Nedostatečně určitě indentifikovaní vlastníci - aktualizace k 1.2.2022
Aktualizovaný seznam nemovitostí
CUZK - tabulka s daty nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Stanovisko MV - prokazování totožnosti
Obecní úřad Skalka - oznámení
Program rozvoje obce Skalka 2019 - 2024
OZV obce Skalka č. 1/2019 o místnim poplatku ze psů
Seznam pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova s neznámými vlastníky k 1.8.2019
Hasičský záchranný sbor

http://krizport.firebrno.cz/

https://paleni.izscr.cz/

http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi


Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Strategie obce Skalka na roky 2017-2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí mikroregionu Podchřibí
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Skalka
Změna č. 1 ÚP Skalka - právní stav
Změna č. 1 ÚP Skalka - vydaná s nabytím účinnosti
Úřední deska - archiv změn