Úřední deska
Ozdravovna U Sirotků Vřesovice
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
Omezení úředních hodin OÚ Skalka
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
Upozornění občanům
Oznámení - Živý betlém
Nařízení mimořádného opatření KHS Jihomoravského kraje
Pozvánka na zasedání ZO
Oznámení o místě konání voleb
Oznámení o svolání okrskové volební komise
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Informace o počtu a sídle volebních okrslů
Policie České republiky - Upozornění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
Regiony sobě
Kauza štěrkopísky
Zpráva auditora DSO Severovýchod -2019
Závěrečný účet DSO SV 2019 - návrh
Finanční úřad - Daň z nemovitosti
Zápis dětí do 1. třídy
Veřejná vyhláška - Opatření veřejné povahy
Omezení činnosti Městského úřadu Kyjov
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Charita Kyjov
Komunální odpad - upozornění
Aktualizace dat poskytovatelů zdravotnických služeb v JmK
Městský úřad Kyjov - omezení činnosti
Stanovisko MV - prokazování totožnosti
Poplašné zprávy
Nemocnice Kyjov
Nařízení - roušky
Nařízení o regulaci řízení a organizace dopravy
Obecní úřad Skalka - oznámení
Přijetí krizového opatření
Oznámení o mimořádných opatřeních
Nouzový stav
Mimořádné opatření
Záměr na prodej pozemku parc.č. 1754/2 ve vlastnictví obce Skalka
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
Záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Skalka k zemědělským účelům
Program rozvoje obce Skalka 2019 - 2024
OZV obce Skalka č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV obce Skalka č. 1/2019 o místnim poplatku ze psů
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
Záměr na propachtování pozemků ve vlastnictví obce Skalka k zemědělským účelům
Seznam pozemků v k. ú. Skalka u Kyjova s neznámými vlastníky k 1.8.2019
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
Hasičský záchranný sbor

http://krizport.firebrno.cz/

https://paleni.izscr.cz/

http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi


Veřejná vyhláška - povinnost vlastníka lesa
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.7.2018
Strategie obce Skalka na roky 2017-2023
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Severovýchod
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů Svazku obcí mikroregionu Podchřibí
Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů obce Skalka
Změna č. 1 ÚP Skalka - právní stav
Změna č. 1 ÚP Skalka - vydaná s nabytím účinnosti
Úřední deska - archiv změn