O obci

Vítáme Vás na stránkách obce Skalka u Kyjova

Obec Skalka je malá vesnice ležící 9 km severovýchodně od Kyjova.

Pojled z výšky na obec SkalkaZnak tvoří šikmo rozdělený štít. V zelené horní polovině umístil heraldik Mgr. Jiří Mráka žlutý hrozen s listy, přičemž vycházel ze zemědělského a vinařského rázu obce. V dolní části je bílá skála na modrém pozadí, symbolizujícím potok protékající skaleckým údolím.
Název obce je odvozen od pískovcové skály vypínající se do nadmořské výšky 308 m  n. m., která je dominantou obce a součástí nového praporu i znaku. Tento skalní útvar se nachází v zalesněné stráni nad Skaleckým potokem, jenž protéká dolní částí obce.
Obec se skládá z částí Dědina, Pod Skalú, Drahy, Za Humny a Za Kaplí. Skalka se poprvé připomíná v roce 1318, kdy král Jan Lucemburský potvrdil její držení dvornímu klenotníku Janovi z Hradce, který ji vzápětí směnou předává mezi statky olomouckého biskupa. Biskupové Skalku následně udíleli jako léno.
Na návsi uprostřed obce stojí kaple, zasvěcená sv. Josefu. První zmínky o ní  zachycuje pamětní spis s datem 26. října roku 1898: „Obecní zastupitelstvo obce Skalky usneslo se v letech Páně 1898 na památku 50tiletého jubilea jeho Veličenstva císaře krále Františka Josefa, uprostřed vsi vystaviti kapli, která má sloužiti Bohu, vlasti a celému národu slovanskému“.
Pozemek  na stavbu této kaple byl zakoupen od Štěpána Čechala (č. 17) za 40 zlatých. V roce 1904 za starosty Jana Zelinky (č. 7) byla provedena sbírka na vnitřní úpravu a vybavení kaple v hodnotě 600 zlatých a za faráře Františka Pohanky v roce 1907 děkanem Josefem Brázdilem vysvěcena.
Další zmínky o opravách kaple jsou v pamětním spise z roku 1983, kdy se vyměňoval krov, věžka a krytina s okapovými žlaby, a v roce 1984 byla kaple nově omítnuta. Věž měla původně tvar osmibokého jehlanu, nyní je ukončena cibulovitou bání. Velká změna nastala v roce  2001, kdy byl v těsném sousedství kaple zbourán dům č. 17. Následně se upravilo okolí kaple,  prostranství před ní se vydláždilo, vybudovalo se malé parkoviště a kolem kaple byla vysázena zeleň. Rekonstrukce pokračovala výměnou okapových svodů a obnovením fasády. V roce 2005 byla opravena vnitřní část kaple, bylo vymalováno, zakoupen nový lustr a dvě nástěnná svítidla. Veškeré opravy se uskutečnily za přispění občanů Skalky, obecního úřadu a ježovské farnosti s farářem p. Svatoplukem Pavlicou.
V uličce Za Kaplí se nachází obecní dům. Na místě bývalé obecní stodoly byla postavena budova obecního úřadu, která je v užívání od roku 1957. Později se zde přistavila požární zbrojnice. Po modernizaci a celkové přestavbě v roce  2001 slouží opět  občanům. Je zde obecní úřad, místní knihovna a zasedací místnost, která je využívána i při různých kulturních akcích a rodinných příležitostech. V podkroví se nachází dva byty.
V letech 1958 nastal v životě občanů Skalky velký obrat. V tomto roce začalo společné hospodaření zemědělského družstva na pozemcích, které majitelé dobrovolně, či z donucení vnesli do JZD. Nejdřív existovalo jedno zemědělské družstvo jen na katastru Skalky. Po sloučení okolních vesnic vzniklo družstvo „JZD Vlast Ježov“, pak Zemědělské obchodní družstvo a od roku 1994 hospodaří Podchřibí a.s. Ježov na pozemcích katastrálního území Ježov, Skalka, Labuty, Vřesovice, Moravany, Žádovice, Kelčany, Hýsly, Čeložnice, Kostelec, Osvětimany, Bohuslavice a Vlkoš. Tato akciová společnost má sídlo ve Skalce, v části obce Za Humny, kde svými budovami a prostranstvím tvoří velkou část vesnice. Dříve v JZD  nacházela obživu většina občanů Skalky.
Od roku 1961 se postupně začalo s výstavbou chodníků, tenkrát silnici lemovaly aleje ovocných stromů. Kolem nových chodníků vznikly záhony s růžemi a okrasnými keři. V dnešní době má v úpravě předzahrádek převahu travnatá plocha.
V dolní části Dědiny byl v roce 1968 vybudován pomník vojínů padlých v první a druhé světové válce a upraveno prostranství okolo něj.
V roce 1989 byl v obci zaveden zemní plyn. K plynofikaci se připojily téměř všechny domy. V letech 1994 až 1996 se ve Skalce vybudoval vodovod.
V obci Skalka bylo k 1. 1. 2018 hlášeno k trvalému pobytu 152 obyvatel. 
Po 54 letech ukončila v roce 2013 svoji činnost místní skupina Českého červeného kříže z důvodu stárnoucí populace a nezájmu mladých se v této složce angažovat. Aktivní jsou jen základní organizace Českého zahrádkářského svazu a drobní majitelé vinic, kteří své vinohrady udržují a o vinice se vzorně starají. Pak dobrá vína pro svou potřebu vyrábějí a uchovávají v pěkném prostředí v Drahách, ve svých vinných sklípcích, v unikátní sklepní uličce. Jedná se o jedinečnou ukázku sklepní architektury, nejstarší sklepy jsou ze začátku minulého století. To vše potvrzují návštěvníci i cykloturisté a také účastnící jízdy po Kyjovské vinařské stezce. Zahrádkáři kromě oblíbených zájezdů a dalších akcí pořádají každé dva roky výstavu vín. Tyto akce probíhají většinou v nedalekém areálu "Vinné sklepy Skalák“, ležícím u silnice směrem na Ježov. Sklep byl majetkem Zemědělského obchodního družstva, od roku 2002 je vinný sklep "Skalák" soukromého majitele, který dokončil rozsáhlé stavební úpravy. V dnešní době zajišťuje stravování, ubytování, soukromé i pracovní akce k různým účelům.
Za zmínku stojí, že se v obci dosud zachovala výroba velikonočních kraslic technikou „rýsování“, t.j. vyškrabováním barvy až na bílý povrch vajíček speciálním rydlem, a také vyšívání a šití slováckých krojů. Ty se oblékají už jen čas od času na hodky, konané koncem července. Je sloužena slavnostní mše svatá v kapli sv. Josefa a večer se koná taneční zábava v přírodním areálu Výletiště, což je místo, kde se konají kulturní akce v obci. Sloužilo k taneční zábavám již v letech 1948-1950, do roku 1965 se taneční parket před zábavou upravoval tak, že se v sousedním lesíku nahrabalo jehličí a nasypalo se na hliněný podklad. V šedesátých letech se vybudoval betonový povrch. Poslední velkou úpravou prošlo toto místo v roce 2003, kdy byly položeny kabely pro nové elektrické vedení, vybudována vodovodní přípojka do výčepu a dokončen nový přístřešek pro muzikanty. Za teplého počasí je tady krásné posezení a možnost pobavení při pěkné hudbě a tanci.
Pro sportovní vyžití slouží areál s hřištěm a tenisovým kurtem, který využívají především  místní zájemci.
V časných jarních měsících se můžeme pokochat krásou rozkvetlých květů na zachovalé stepní stráni „Hošťálka“ s velkým množstvím vzácných rostlin, z nichž nejčetnější je koniklec velkokvětý. Pěkná projížďka na kole vede po silnici od sídla akciové společnosti ve Skalce k Josefínskému dvoru a dále k rekreační oblasti „Kameňák“ nebo do Vřesovic a zpět do Skalky přes obec Labuty.
 
Přijeďte navštívit naši pěknou malou vinařskou obec a projít se po romantickém okolí, stráních a údolích.
 
kaple sv. Josefa          znak obce Skalka
kaple sv. Josefa                                         znak obce Skalka
 
 prapor obce Skalka
  prapor obce Skalka
 
 Zapsala Ludmila Cahlíková, kronikářka
 Aktualizace dne 1.2.2019