Úřední deska

Upozornění občanům

Zastupitelstvo obce Skalka sděluje občanům,
že dne 30. 10. 2020 bude v naší obci u kaple
přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.