Úřední deska

Sbírka - poděkování

Zastupitelstvo obce Skalka děkuje všem občanům, kteří přispěli finanční částkou na obce postižené tornádem. Celkem občané Skalky darovali 38.000,- Kč. Tato částka bude předána obci Mikulčice, zároveň s částkou 50.000,- Kč, kterou schválilo ZO Skalka na svém zasedání dne 14. 7. 2021. Celkem do obce Mikulčice bude předáno 88.000,- Kč.

Ještě jednou všem darujícím děkujeme.