Stručně o obci Skalka

Skalka je sídlo historicky poměrně staré (založena ve 14. století, první písemná zmínka roku 1550), novodobé osídlení však vzniklo až koncem 18. století. Obec leží mimo hlavní trasy silniční a železniční dopravy a zachovala si příznivý venkovský charakter. Její význam spočívá především v poskytování lázeňských služeb v letní sezóně, vyvěrá zde 6 sirnatoalkalických pramenů. Obcí protéká potok Trávnička. Obec nemá velký hospodářský význam, zvláště poklesem zemědělství – živočišné výroby. O to cennější je léčebná a rekreační role stávajícími prameny.
Vzhledem k tomu, že obec znovu vznikala cca před 200 lety, nemá to co většina obcí historickým vývojem vytvořila – náves.

Základní kostru obce tvoří v severní části silnice III. třídy a na ní kolmá severojižní rozšířená komunikace s kaplí, která po cca 300 m zahýbá k východu a končí u budovy stávajících lázní. Proto je možné nazvat centrálním prostorem obce prostor výše uvedené komunikace, která je obestavěna převážně dvoupodlažní řadovou zástavbou. Příznivě působí skutečnost, že naprostá většina zástavby má sedlové střechy kryté pálenou taškou, takže obec si zachovává příjemný venkovský charakter. Nová občanská výstavba se snaží zachovat přívětivý charakter hanácké vesnice.Hlavní devizou je lázeňský komplex, s již téměř stoletou tradicí, poskytující stále žádanější rehabilitační a léčebné služby. Po celkové rekonstrukci v roce 2005 se začala psát nová kapitola lázeňských služeb na špičkové úrovni.Aktuality

Oznámení o místě konání voleb
více
Pozvánka na zasedání ZO
více
Oznámení o svolání okrskové volební komise
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
více
Informace o počtu a sídle volebních okrslů
více
Policie České republiky - Upozornění
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
více
Záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Skalka
více
Návrh na závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí za rok 2019
více
Kauza štěrkopísky
více
Regiony sobě
více